ลักษณะทัวร์ของเรา

ทัวร์ของเราจะเป็นลักษณะทัวร์แบบเหมือนท่านมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศค่ะ เราจะช่วยบริการเพื่อความสะดวกสบายมากที่สุด 

-วีซ่า ทางเราจะช่วยเตรียมเอกสารและเตรียมความพร้อมเพื่อการยื่นขอวีซ่า แต่ทางท่านจะต้องเป็นผู้เดินทางไปยื่นวีซ่า ที่สถานทูตด้วยตนเอง

-การรับหรือส่ง ทางเราจะรับส่งตามสนามบินที่ระบุในรายการทัวร์ การเดินทางจากประเทศไทย ท่านผู้เดินทางจะต้องเดินทางด้วยตนเอง ซึ่งทางเราไม่มีไกด์เดินทางพร้อมกับท่านในวันเดินทาง

-อาหารเช้า โดยส่วนมากโปรแกรมทัวร์ทางเราจะจองโรงแรมพร้อมอาหารเช้า

-อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ สามารถเลือกได้ตั้งแต่ อาหารไทย อาหารญี่ปุ่น อาหารจีน อาหารสวิสฯ อาหารเยอรมัน ฯลฯ ทางเราจะช่วยแนะนำร้านอาหารได้ค่ะ 

กรณีที่มีการแพ้อาหาร กรุณาแจ้งทางเราเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกร้านอาหารค่ะ

-กระเป๋าเดินทาง ทางท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการยก หรือเคลื่อนย้ายด้วยตัวเอง

-การให้ทิป การให้ทริปตามร้านอาหาร ไม่มีข้อกำหนดตายตัวค่ะ ประมาณ 5% ของราคาอาหารทั้งหมด